Thursday, November 08, 2007

Ang Agila at ang KalapatiMayabang na inilatag ng Agila ang malapad niyang pakpak sa kaitaasan. Nang mapansin ng aroganteng Hari na mga Ibon na ikinakampay din ng mabagal na kalapati ang putting pakpak nito ay naghamon ang Agila.

“Hoy, Kalapati. Lalaban ka bas a akin sa pabilisan ng paglipad?”

Sa sobrang yabang ng Agila ay naisip ng Kalapating bigyan ng aral ang humahamon.

“O sige,” sagot ng Kalapati, “kalian mo gusting magtunggali tayo?”

Hindi ipinahalata ng Agila na nagulat siya sa matapang na kasagutang ng hinamon.

“I…ikaw ang bahala kong kalian mo gusto,”

Napansin ng Kalapati na nakaamba ang maitim na ulap sa kalawakan. Alam niyang ilang sandali lamang ay uulan na.

‘Kung payag ka ay ngayon din. Upang maging masaya ang laban,kailangan may kagat-kagat tayong anumang bagay sa paglipad natin.Dadalhin ko paitaas ang isang tipak ng asin. Ikaw nanam ay magdadala ng isang bungkos ng bulak. Payag ka ba?”

Napangiti ang Agila sa pag-aakalang higit na magaan ang bulak sa asin.

Napagkayariang sa tuktok ng Asul na Bundok magsisimula ang paglipad at magtatapos sa tuktok ng berdeng Bundok.

Habang naglalaban sila sa paglipad ay bumuhos na ang malakas na ulan. Ang bulak na dala-dala ng Agila ay nabasa ng ulan at bumigat nang bumigat. Nagpabagal ito sa paglipad ng Hari ng mga Ibon.

Ang asin ay nalusaw naman na nagpabilis sa paglipad ng Kalapati.

Sa pagwawagi ng Kalapati, hindi na nagyabang mula noon ang palalong Agila.

Aral: Sa alinmang labanan, huwag tayong pakasiguro sa tagumpat.

2 comments:

Ainabaraaca said...

laban crossfire

Marc Kevin Frondozo said...

Gusto mo ba ng online
work?

Earn while you enjoy time
with your Family & Lovedones!

Email me: tirada_uno_23@yahoo.com / tiradauno@gmail.com / n.helphelphelp@gmail.com

Contact Number: 09465046302

For more details, kindly
visit http://www.unemployedpinoys.com/

Post a Comment