Thursday, November 08, 2007

Ang Alamat ng TaguigPagkaraan ng ilang taon makaraang matuklasan ni Ferdinand Magellan ang Pilipinas, ay nagdatingan sa ating bansa ang mga dayuhan sda ating bansa.

Nahirapang taqndaan ng mga Kastila ang mga lugar na pinupuntahan nila dahil wala pang pangalan ang mga ito nang dumating sila.

Naisip ng nakatataas na pinuno ng mga dayuhan na dapat ay magkaroon ng pagsusuri sa lahat ng pook. Sa gayon,aniya,ay mabibigyan ng pangalan ang bawat bayan at maging ang mga baryong nasasakupan nito.

Agad nagpahingi ng pahintulot ang mataas na pinuno sa kanilang gobernadorcillo para makapunta bsila sa kahit saang lugar sa Pilipinas.

Minsan,sa paglalakbay nila ay napadako ang inutusang tatlong Kastila sa isang lugar. Anihan ng panahong iyon kaya naakit silang pagmasdan ang mga nanggagapas ng palay sa gitna ng bukid.

Aliw na aliw ang tatlong Kastila habang pingmamasdan ang mabibilis na kilos ng mga kalalakihan habang gumigiik ng inaaning palay. Hinangaan ng mga ito ang kasipagan ng mga magsasaka na parang walang kapaguran sa paggawa.

Sa kanilang hinay-hinay na paglalakad ay nakarating sila sa tabing-ilog.Mula roon ay nakakita sila ng maraming bahay sa kabilang ibayo, Ibig ng tatlo na pumunta doon upang makapagtanong. Gusto nilang malaman kung anong bayan ang masasakop sa malawak na kapatagang iyon subalit takot namang tumawid sa tulay ang mga ito. Yari lang kasi sa kawayan ang tulay at luma-langitngit kapag matatapakan. Natatakot silang baka mahulog. Nagpasya na lang sila na ipagpatuloy ang paglalakad.

Sa paglalakad nila ay nakasalubong nila ang isang magsasaka. Ito rin ang kanilang napagtanungan sa Wikang Kastila dahil hindi pa sila marunong magsalita ng katutubong wika ng mga dayuhan.

Sa pamamagitan ng senyas ay para na rin silang nagkakaintindihan. Itinanong ng mga Kastila kung ano ang pangalan ng lugar na iyon. Ang pagkakaintindi naman ng magsasaka ay kung ano ang ginagawa ng mga kasamahan niya sa bukid.Nakaturo kasi ang daliri ng nagtatanong na Kastila sa malawak na bukid. Mabilis na sumagot ang magsasaka.

"Ah,iyon ba? Sila ang magsasakang tagagiik."

Masayang bumalik sa kanilang piununo ang tatlong Kastila.Ibinalita nila ang pangalan nila ang bayang napuntahan. Palibhasa ay malayo ang kanilang nilakad at nabulol sa pagsasalita,ang pagkakaintindi ng tagasulat ay taguiik.

Kaya nang dumating ang panahon.ang salitang taguiik ay napalitan ng taguig para mabilis tandaan at mabilis din bigkasin. Mula noon, hanggang ngayon, ang tawag nila dito ay Taguig.

No comments:

Post a Comment