Thursday, November 08, 2007

Paruparong BukidParuparong bukid
Na lilipad-lipad

Sa gitna ng daa'y
Papaga-pagaspas

Sandangkal ang tapis
Sambara ang manggas

Ang sayang de-kola'y
Sampiyesa ang sayad

May payneta pa siya, uy!
May suklay pa mandin, uy!

Nagwas de ojetes
Ang palalabasin

Haharap sa altar, uy!
At mananalamin

At saka lalakad
Nang pakendeng-kendeng.

No comments:

Post a Comment