Thursday, November 08, 2007

Sitsiritsit, AlibangbangSitsirit, alibangbang
Salaginto't salagubang
Ang babae sa lansangan
Kung gumiri'y parang tandang!

Santo Nino sa Pandacan,
Puto seko sa tindahan,
Kung ayaw mong magpautang,
Uubusin ka ng langgam.

Mama, mama, namamangka,
Pasakayin yaring bata,
Pagdating sa Maynila,
Ipagpalit ng manika.

Ale, ale, namamayong,
Pasukubin yaring sanggol,
Pagdating sa Malabon,
Ipagpalit ng bagoong.

No comments:

Post a Comment